Creatieve therapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie.
Een creatief therapeut is gespecialiseerd in minimaal één medium. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal.
Deze non-verbale vorm van therapie is erop gericht veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

Wie?