Elien Pauwels

Klinisch psychologe

In deze moderne samenleving is de mens verder dan ooit verwijderd van de natuurlijke omgeving. Veel mensen gaan dan ook gebukt onder de spanningen die deze maatschappij met zich meebrengt. Het aanwezig zijn in een natuurlijke omgeving heeft een positieve invloed op stress, angst en allerlei innerlijke conflicten die hiermee kunnen samenhangen. Tijdens therapiesessies probeer ik dan ook zoveel als mogelijk stil te staan bij natuurbeleving en wordt in samenspraak bekeken of outdoor therapie al dan niet tot een van de behandelmogelijkheden kan horen.

Doorheen deze sessies, die voornamelijk ervaringsgericht zijn, vertrekken we vanuit jouw krachten en wordt stil gestaan bij jouw persoonlijk levensverhaal. Samen herschrijven we dit verhaal tot een draagbaar hoofdstuk en bekijken we hoe u hier zelf een vervolg aan kunt geven.

Het eerste gesprek vindt steeds plaats in de groepspraktijk. Van hieruit wordt bekeken of er voornamelijk vanuit deze praktijk of vanuit een natuurlijke omgeving gewerkt zal worden. Ook een combinatie is zeker mogelijk.

Doelgroep

Voor de volgende problematieken kunt u bij mij terecht

Iedereen (kinderen-jongeren-volwassenen) die op een actieve, creatieve en ervaringsgerichte wijze wil stil staan bij zowel de problemen als de eigen krachten en mogelijkheden. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: innerlijke conflicten, relatieproblemen, angst, onzekerheid, twijfel, paniek, stress, negatieve gevoelens,…

Gezinnen en groepen (bijvoorbeeld leefgroepen, klasgroepen, zorgteams,…) die stil willen staan bij hun unieke dynamiek en door middel van avontuurlijke uitdagingen een gesprek willen aangaan.

Opleidingen, erkenningen, lidmaatschappen en ervaring

Ervaringsgericht psychotherapeut
Narratief therapeut (i.o.)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 912116292

Contact en praktisch

Tel: +32 472 86 40 09
t-outside@outlook.com
www.think-outside.webnode.be

Sluit Menu