Josephine Van den broecke

Kinder- & jongerenpsycholoog
Speltherapeut
Creatief therapeut

Gezien ik vanaf april 2021 in zwangerschapsverlof ga, kan u momenteel niet meer bij mij aanmelden.
Ik verwijs u graag door naar mijn collega’s Margot, Ine en Amber.

 

Welkom! Ik ben Josephine en werk als kinder- en jongerenpsychologe in De Groeilamp. 
In samenwerking met mijn collega’s Margot, Ine en Amber bied ik speltherapie, gesprekstherapie en creatieve therapie aan voor kinderen, jongeren en begeleiding voor ouders.

Kinderen en jongeren kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. 
Vaak door een samenloop van omstandigheden en kwetsbaarheden nemen angst, verdriet, boosheid, onzekerheid, … de bovenhand.
Heel plots of na geruime tijd ontstaat er een vraag naar hulp. Die kan van het kind of de jongere zelf komen, of van een bezorgde ouder, leerkracht, … 
De veilige context van psychotherapie kan op zo’n moment een nieuwe kans en antwoord bieden. 
Ik geloof niet in pasklare antwoorden maar wel in het professioneel ondersteunen van ieders zoektocht naar een eigen manier om opnieuw in beweging te komen.

Voor kinderen en jongeren:

Speltherapie
In de therapie van een kind staat spelen centraal. Via (samen)spel kan een kind zich op een natuurlijke manier uitdrukken, communiceren en experimenteren. Spel is niet echt maar wel nét echt. Spontaan spelen biedt op die manier veel mogelijkheden om therapeutisch aan de slag te gaan zonder voortdurend te spreken over moeilijkheden, bezorgdheden, … 
Als speltherapeut ondersteun ik een kind om in contact te komen met zijn of haar beleving en moedig ik hem of haar aan te oefenen met nieuwe gedachten, gevoelens en gedrag.

Een kind volgt steeds individuele therapie maar als ouder word je hierbij nauw betrokken. 
We maken geregeld ruimte voor een tussentijds gesprek om het therapeutisch proces van jouw zoon of dochter beter te begrijpen en ondersteunen.

Creatieve en gesprekstherapie
In de therapie van een jongere staan gesprek en creativiteit centraal. Het vrij spreken en het aandachtig luisteren vormen een vertrekpunt. Creatieve opdrachten (tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, collages maken, enz.) bieden de mogelijkheid om op een andere wijze inzichten op te doen en te
oefenen met gevoelens, gedachten en gedrag. Na enkele verkennende sessies worden het doel en de vorm van de behandeling besproken.

Voor ouders:
Elk kind, elke jongere heeft zijn eigenheid, net als elke ouder. 
Naast individuele therapie voor kinderen en jongeren is er ook de mogelijkheid tot ouderbegeleiding.

Opleidingen, erkenningen, lidmaatschappen en ervaring

Master in de klinische psychologie – UGent
Postgraduaat client-centered spelcounseling – Thomas More Hogeschool
BanaBa in de Creatieve therapie io – Artevelde Hogeschool
Basisopleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie – School for Experiential-Dialectical Psychodrama

Lid van de Belgische Psychologencommissie (BFP)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 912114839

Contact en praktische informatie

Aanmelden gebeurt bij voorkeur telefonisch (0497/37.16.24)
josephinevdb.gl@gmail.com

Een sessie duurt 50 minuten en kost €50.

Afhankelijk van de mutualiteit is er voor kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.
CM biedt hier geen terugbetaling.
Op de onderstaande link vind je een overzicht.
www.vlaamspatientenplatform.be

Sluit Menu