Speltherapie is een therapie voor kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het is een erg toegankelijke en speelse vorm van individuele therapie waarin (de naam ‘speltherapie’ verraadt het al) vooral veel wordt gespeeld.

Kinderen kunnen over het algemeen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen.
Ze praten nog niet over wat er moeilijk gaat. Spel is voor hen een natuurlijke manier om zich uit te drukken.

In de spelkamer is een heleboel speelgoed aanwezig. Het kind bepaalt meestal zelf waarmee het speelt.
De basis van speltherapie wordt gevormd door het contact tussen de kindertherapeut en het kind.
Het is dan ook erg belangrijk dat het kind zich veilig voelt. De therapeut sluit daarom zo nauw mogelijk aan bij het spel van het kind.
In het spel 
wordt het kind geholpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren.

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Speltherapie kan helpen bij kinderen vanaf 2,5 jaar die:

 • prikkelbaar zijn
 • snel ruzie maken
 • teruggetrokken zijn
 • of juist drukker zijn dan normaal
 • slecht slapen
 • onverklaarbare buikpijn of een andere lichamelijke klacht hebben
 • weer in bed plassen
 • snel en veel huilen
 • angstig zijn
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • faalangstig zijn
 • net een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt (het verlies van een dierbaar persoon, scheiding van de ouders, seksueel misbruik of mishandeling, … )

 

Werkwijze

Als ouder of verzorger kunt u uw kind zelf aanmelden voor speltherapie.
In sommige situaties wordt een kind doorverwezen door het CLB, een huisarts of na een diagnosestelling.

In een eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt er informatie gegeven over speltherapie.
De ontwikkeling van het kind wordt besproken. Daarnaast wordt de hulpvraag verhelderd, zodat de inhoud van de observatiesessies hierop afgestemd kan worden.

Een observatieperiode bestaat uit gemiddeld 3 sessies.
Tijdens deze sessies krijgt de speltherapeut meer zicht op de belevingswereld van het kind en wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.
Nadien volgt een oudergesprek waarin wordt besproken of speltherapie al dan niet wordt opgestart.

De speltherapie vind wekelijks of tweewekelijks plaats. Na vijf sessies vindt er steeds een oudergesprek plaats.
Er wordt, in overleg met de ouders, zoveel mogelijk samengewerkt met andere betrokkenen/deskundigen: school, CLB enz. 

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag.
De therapie wordt afgerond als uw kind zelf verder kan, als de doelstellingen zijn bereikt of als blijkt dat uw kind andere hulp nodig heeft.

De spelkamer

Wie?