Via spel kan een kind zich op een natuurlijke manier uitdrukken, communiceren en experimenteren. Spel is niet echt maar wel nét echt. Spontaan spelen biedt op die manier veel mogelijkheden om therapeutisch aan de slag te gaan zonder voortdurend te spreken over moeilijkheden, bezorgdheden, … 
De speltherapeut ondersteunt het kind om in contact te komen met zijn of haar beleving en moedigt hem of haar aan te oefenen met nieuwe gedachten, gevoelens en gedrag.

Speltherapie is een individuele vorm van therapie voor jouw kind maar als ouder word je hierbij nauw betrokken. 
Er wordt geregeld ruimte gemaakt voor een tussentijds gesprek om het therapeutisch proces van jouw zoon of dochter beter te begrijpen en ondersteunen.

Voor speltherapie kan je terecht bij Margot Vanden Bulcke en Ine Trompet.

Sluit Menu