Lode Holvoet

Klinisch psycholoog en systeemgericht psychotherapeut

Opstarten van begeleidingen is momenteel mogelijk op maandag (9h30-17h) en donderdag (9h30-14h30).

In de complexiteit van het moderne leven duiken periodes op waarin je inzet en je veerkracht niet meer voldoende blijken om het overzicht te houden. Je blik versmalt, eigen strategieën lijken niet meer te werken en je voelt minder en minder verbinding met wat anders zo vanzelfsprekend lijkt. In deze periodes kan het kiezen voor een psychotherapeutisch proces een ondersteuning bieden.

Als systeemgericht psychotherapeut wil ik me niet vastpinnen op protocollaire behandelplannen, vooraf bepaalde trajecten of specifieke diagnoses. Wel wil ik binnen een professioneel systeem­theoretisch behandelingskader mijn opgebouwde kennis en ervaring aanwenden om samen met mensen een voor hen betekenisvol verhaal te schrijven. Nieuwsgierigheid, dialoog en samen­werking vormen voor mij de bouwstenen van dit proces. Ik geloof heel sterk in een dynamisch en steeds evoluerend ontwikkelingsproces van mensen en systemen. Binnen deze ruimere persoon­lijke en maatschappelijke context is het van belang om vastgelopen identiteiten, verhalen en rollen uit te dagen, te verbreden en te verrijken. We besteden hierbij aandacht aan wat ook goed loopt, waar je krachten liggen en wat jou uniek maakt. Tijdens onze gezamenlijke zoektocht toetsen we steeds samen af of deze aanpak aansluit bij jouw verwachtingen, of we op het juiste spoor zitten, en wanneer en hoe je zelf verder kan.

De aanmeldingsvragen voor de behandeling kunnen dus zeer breed zijn. Menselijke bezorgdheden uiten zich namelijk onder allerlei vormen zoals angst, somberheid, dwang, problemen met slapen, verslavingsgevoeligheid of relationele problemen. Vanuit je zorgen en klachten proberen we tot een bredere samenhang te komen. Indien een diagnose hier een betekenisvol onderdeel van kan zijn, wordt hier uiteraard ook aandacht aan besteed. Samen onderzoeken we tijdens de therapie welke unieke weg voor jou zinvol én passend is, met aandacht voor het concreet in de steigers zetten hiervan.

Ik richt me bij aanmelding op jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, op individuen en koppels. Waar de behandeling de context verder in het vizier brengt, overwegen we samen of we die de ruimte binnenbrengen. 

De therapie vindt plaats in de groepspraktijk van ons therapeutisch collectief De Groeilamp te Merelbeke. Neem vrijblijvend contact met me op om samen te kijken of ik jou kan verder helpen. Dit kan bij voorkeur via mail, maar ook telefonisch. Spreek zeker een boodschap in na de biep. Ik ben namelijk niet steeds in de mogelijkheid om oproepen aan te nemen.

Vanaf 1 november 2023 wijzigt mijn tarief. Dit wegens toenemende huur- en opleidingskosten. Een therapiesessie van één uur kost dan 60 euro. Bij koppel- of gezins­gesprekken kunnen sessies anderhalf uur duren, en kosten dan 80 euro. Betalen kan contant, via app of via overschrijving. Vergeet niet na te gaan welke terugbetaling uw ziekenfonds hiervoor aanbiedt (Overzicht Vlaams Patiëntenplatform update 2022). Bij afmelding zonder geldige reden, en later dan 24 uur voor de geplande afspraak, voorzie ik de sessie toch aan te rekenen. Ik hoop hiervoor op uw begrip.

Doelgroep

Individueel en koppel

Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

Opleidingen, erkenningen, lidmaatschappen en ervaring

Systeemgericht Psychotherapeut (Interactie-academie, Antwerpen, 2016)
Master in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent, Gent, 2007)

FOD Volksgezondheid en Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid Klinische psycholoog visumnummer 287895

Psychologencommissie erkenningsnummer 841119167

Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)

Ik ben bijkomend werkzaam als klinisch psycholoog in het CGG Adentro in vestiging Deinze.

Contact en praktische informatie

Gesprekken kunnen doorgaan op maandag en donderdag (vanaf 23 mei 2022)

0486/670790
holvoetlode@hotmail.com
BE64 7380 1366 0652